Seurasaari

Kirjallisuutta

Seurasaarta ja Meilahtea käsittelevää kirjallisuutta:


ANERO, EEVA 1993, Retki Vihermeilahdessa. Tampere.
EERIKÄINEN, TIINA 1988, Seurasaari - laidunmaasta perinnesaareksi.
HALLAN TERVAA, Hallan Ukon terva- ja tärpättitehdas. Hyrynsalmi, Löytöjoki. Restaurointiraportti 1997- 2001. Helsinki 2002. (Vastaava toimittaja: Panu Nykänen)
HAVUMÄKI, ESKO 1960, Seurasaari. Helsinki.
HÄMÄLÄINEN, ALBERT 1925, Heikel, Axel Olai. (Nekrologoo - sign.) A.H. - Suomen museo 32 (1925), s. 1-4.
HÄMÄLÄINEN, ALBERT 1926, Antin talo Säkylän korven kylässä.  - Satakunta 6 (1926), s. 190-201.
HÄMÄLÄINEN, ALBERT 1929, Seurasaaren ulkomuseo 6. Helsinki 1929, 8:o. 35 s.
HÄMÄLÄINEN, ALBERT 1930, Mitä Seurasaaren ulkomuseossa on nähtävää ja opittavaa. - Opintotoveri 1930, s. 2-6.
HÄMÄLÄINEN, ALBERT 1930, Seurasaaren ulkomuseonhoitaja. Osmosta kansallinen museo. Helsinki 1930, s. 46-51.
ILMONEN, K. R. 1936, Kun Karunan kirkkoa kuljetettiin. - Uusi Suomi n:o 32 (1936).
JÄRVELÄ-HYNYNEN, RAIJA 1992, Seurasaari. Kuvakirja ulkomuseosta. The Open-Air Museum in Pictures. Vammala.
JÄRVELÄ-HYNYNEN, RAIJA 1996, The Seurasaari Open-Air Museum. Guide. Helsinki.
JÄRVELÄ-HYNYNEN, RAIJA 1997, Seurasaaren ulkomuseo. Opas. Helsinki.
KAUKONEN, T.-I. 1963, Seurasaaren ulkomuseon Savon talo. Kotiseutu 1963.
KEINÄNEN, TIMO 2004, Frithiof Mieritz, unohdettu arkkitehti. Teoksessa Rakkaudesta kaupunkiin. Riitta Nikulan juhlakirja. Taidehistoriallisia tutkimuksia 28. Jyväskylä 2004, s. 127-1142.
KNAPAS, MARJA TERTTU 1980, Korkeasaari ja Seurasaari. Helsinkiläisten ensimmäiset kansanpuistot. Karkkila.
KOKKO, ARVO Hallan ukko. Piirteitä maanviljelijä J. A. Heikkisen elämästä ja elämäntyöstä. 1939. 2. painos Vantaa 2003. 
KOSKINEN, BERTTA 1957, Ensi kertaa Seurasaaressa. - Seurasaari n:o 2 (1957). 
LEHTO, LEEVI, Elämää helsinkiläismetsissä. Helsingin kaupunginmetsänhoidon syntyhistoriaa. Helsingin kaupunginmuseo. Memoria 3. Helsinki. 
LEINO-KAUKIAINEN, PIRJO 2005, Tuntematon sotilas Turkin sodassa. Sten Anders Wallin. SKS:n toimituksia 1041.
KUMELA, MARJUT Helsingin saarten historiaa. - Narinkka. Helsingin kaupunginmuseo 1977-1978. Helsinki 1979. Meilahden huvila-alue 1977, Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaavaosasto. Julkaisu YB:20/76.
MAKKONEN, HEIKKI ja MAKKONEN, ASKO Moisseinvaara. Sinikuusamain kylä. Kyläkirja entisen Suojärven pitäjän Moisseinvaraan kylästä ja kyläläisistä. Saarijärven Offset Oy, 2009.
MÄKITALO, ERKKI Antin asukkaaksi. Seurasaaressa sijaitsevan Antin talon vaiheita. Moniste 1991. 139 s. Museoviraston käsikirjoitusarkisto. 
MÄKITALO, ERKKI, Antintalo ja muu Mustakorpi. Moniste 216s. Seurasaarisäätiön arkisto.
NIEMINEN, AILA (toim.) Seurasaaren kansanpuisto 2014. Pienpainate.
NIIRANEN, TIMO Axel Olai Heikel. Suomalaisen kansatieteen ja arkeologian tutkija. Snellman-instituutin julkaisuja 4. Kuopio 1987. 
PIETARINPOIKA, PEKKA Päivä provastin kansselissa. - Koitar IV 1885, s. 210-225. (Iisalmen pappilasta) 
POHJAKALLIO, Lauri Seurasaaren ulkorakennusten saranat. Laud. 1974. Helsingin yliopisto. Kansatiede. 95 s., 139 valokuvaa. 
POUKKA, PENTTI Kun hiihdettiin Seurasaareen. - Kukkiva asfaltti. Hiukan nostalginen albumi. Helsinki 2001, s. 65-67.
RÁCZ, ISTVÁN Seurasaari. (Teksti Niilo Valonen). Helsinki 1973. 
RINTA-PAAVOLA, HELENA Asumisesta Kurssin talossa 1870-luvulta nykyhetkeen. - Kyrönmaa 14 (1968), 147-162. 
SEPPÄNEN, JOUKO Talviuinti Seurasaaressa. - Avanto 1 (1989), 14-16. 
SEURASAARI puistohistoriallinen selvitys ja yleissuunnitelma. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 199:11. Laatinen Mariikka Manninen. 
SPANKIE, MARJATTA Seurasaari. Museoalueen ulkopuoliset rakennukset. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Arkkitehtuuriosasto. 20.03.1998. 
Urho Kekkosen Museo. Tamminiemi. (Teksti Heikki Hyvönen ja Sirkka Kopisto.) Helsinki 1990. 
RÁCZ, ISTVÁN 1973, Seurasaari. (Teksti Niilo Valonen). Helsinki. 
Urho Kekkosen Museo. Tamminiemi. (Teksti Heikki Hyvönen ja Sirkka Kopisto.) Helsinki 1990.
VAHTER, TYYNI Axel Olai Heikel. - Seurasaaren ulkomuseon perustaja. - Kotiseutu 1951. Helsinki 
VALONEN, NIILO Suomen kansanrakennukset. Seurasaaren ulkomuseon rakennusten pohjalta. (Toimittanut ja osin täydentänyt Osmo Vuoristo.) Vammala 1994.
VILÉN, RIIKKA Seurasaarisäätiö ja Niilo Valonen. Pro gradu -työ. Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitos / kansatiede. Marraskuu 2001. 
VUORELA, TOIVO Axel Olai Heikel ja Seurasaaren ulkomuseo. Helsingin Sanomat 28.4 (nro 113) 1951. 
VUORELA, TOIVO Seurasaaren rajakarjalainen talo. - Säästäjä 1 (1941), s. 4-6.

 

SEURASAAREN ULKOMUSEON PERUSTAJAN, Axel Olai Heikein, KIRJOITUKSIA (valikoima)

HEIKEL, A.O. "Fäbodar" i Malax. (Byggnader af fornnordisk typ). - Suomen museo - Finskt Museum XI. Helsinki - Helsingfors 1904.
HEIKEL, A.O. Friluftmuseet på Fölisön. - Huvudstadsbladet n:o 39, 41, 1910.
HEIKEL, A.O. Friluftmuseet på Fölisön. - Eripainos (1910). Helsinki. HEIKEL, A.O. Piirteitä Niemelän torpanvaiheista. - Kotiseutu II (1911). Helsinki.
HEIKEL. A.O. Alkutoimia. - Seurasaaren ulkomuseo 1 (1912). Helsinki.
HEIKEL. A.O. Niemelän torppa Konginkankaalla ja Seurasaarella. - Seurasaaren ulkomuseo 2 (1912). Helsinki.
HEIKEL, A.O. Friluftmuseet på Fölisön. - Finskt Museum XIX. Helsinkfors.
HEIKEL, A.O. Kirkkoveneitä hakemassa. - Kyläkirjaston kuvalehti A 35. 1912.
HEIKEL, A.O. Karunan kirkon muutto Seurasaarelle. Vuosikertomus. Helsinki. 1913.
HEIKEL, A.O. Karuna kyrkas flyttning. - Finskt Museum XX. Helsingfors 1913.
HEIKEL, A.O. Maalahtelainen karjamaja, ekkeröläinen postipursi, ahvenanmaalainen juhannussalko, Karunan kirkko, paltamolainen tervavene, inarilainen lappalaisteltta, Florinin huvimaja. - Seurasaaren ulkomuseo 3 (1913). Helsinki.
HEIKEL, A.O. Svenska Österbotten på Fölisön. - Hembygden 4. Helsinfors 1913.
HEIKEL, A.O. Niemelän rakennukset Konginkankaalla ja Seurasaarella - Niemelä byggnaderna i Konginkangas och på Fölisön. - Seurasaaren ulkomuseo 4 - Friluftsmuseet på Fölisön 4. Helsinki - Helsingfors 1914.
HEIKEL, A.O. Ivarsin talo ja keisarinkamari Närpiössä. Kartanolta kartanolle I. - Otava n:o 1, 1917.
HEIKEL, A.O. Två byggnader å Ivars hemman i Närpes. - Finskt Museum XXIV. Helsingfors 1917.
HEIKEL, A.O. Aleksis Kiven tupa, tuulimylly Punkalaitumelta, Karjalan tuvat Kaukolassa, paja Espoosta, tallirakennus Kaivopuistosta Helsingissä. - Seurasaaren ulkomuseo 5. Helsinki 1919.
HEIKEL, A.O. Seurasaaren ulkomuseo. Piirteitä alkuvaiheista ja laajentamissuunnitelmasta. Kalevalaseuran vuosikirja 1, Helsinki 1921, 113-122.
HEIKEL, A.O. Karunan kirkko. - Seurasaaren ulkomuseo 6. Helsinki 1922.