Yhteystiedot

Toimisto

Seurasaarisäätiön toimisto on avoinna arkisin klo 9.00-16.00.
Tapaaminen on hyvä sopia etukäteen.
Postiosoite: Seurasaarisäätiö, Huvila 3, Seurasaari, 00250 Helsinki.
Seurasaarisäätiön toimisto:
Pääsihteeri Aila Nieminen
puh. 040 649 3040
sähköposti: etunimi.sukunimi (at) seurasaarisaatio.fi
Assistentti Riikka Vilén
puh. 040 649 3040
sähköposti: etunimi.sukunimi (at) seurasaarisaatio.fi

Seurasaarisäätiö
Seurasaarisäätiö perustettiin vuonna 1956 tukemaan Seurasaaren ulkomuseotoimintaa tehtävänään Seurasaaren kansanperinnettä elävöittävän ja museossa kävijöiden viihtyvyyttä lisäävän toiminnan järjestäminen, vanhan rakennuskulttuurin ja muun kansanperinteen tutkimuksen ja tunnetuksi tekemisen edistäminen sekä muun kansatieteellisen tutkimus- ja julkaisutoiminnan tukeminen. Lisäksi sen tehtäväksi tuli kokoelmien ylläpito ja näyttelytoiminnan järjestäminen. Säätiön tarkoituksena on ennen kaikkea auttaa kehittämään Seurasaarta kokonaisuutena.

Säätiön toiminta lähti liikkeelle juhannusjuhlien järjestämisestä, jolla elävöitettiin museon toimintaa.
Seurasaarisäätiö harjoittaa nykypäivänä kansatieteellistä tutkimusta ja myöntää apurahoja kansatieteellisen tutkimukseen. Säätiön tutkimustoiminta alkoi vuonna 1956 professori Niilo Valosen toimesta. Seurasaarisäätiö on suomalaisen kulttuuriperinnön tukija, vaalija ja elvyttäjä. Pääsihteerinä toimii filosofian maisteri Aila Nieminen.

Tarkoitus
Säätiön tarkoituksena on Seurasaaren museotoiminnan tukeminen.
1) tukemalla kansatieteellistä tutkimus- ja julkaisutoimintaa;
2) harjoittamalla suomalaisen kansantaiteen ja muun kansanperinteen tutkimusta ja tunnetuksi tekemistä;
3) järjestämällä kansanperinnettä ja suomalaisen kansankulttuurin ominaisluonnetta kuvaavia esityksiä ja toimintoja;
4) kehittämällä muuta Seurasaareen sopivaa kansanperinteeseen liittyvää toimintaa;
5) ylläpitää kokoelmia ja järjestämällä näyttelytoimintaa.

Hallitus
Puheenjohtaja Tiina Suopajärvi, filosofian tohtori
Mikko Teräsvirta, intendentti
Harri Metsälä, erikoisasiantuntija
Helga Tahvanainen, arkistotutkija
Jussi Vuori, arkkitehti
Liisa Vuori-Mattila, filosofian maisteri
Sonja Vojnovic, kulttuurituottaja (AMK)

Tiedetoimikunta
Seurasaarisäätiön tiedetoimikunta koostuu yliopistojen ja museoiden edustajista, joiden oppialaan ja asiantuntemukseen kuuluu kansatieteellinen tutkimus ja tutkimusten ohjaus.
Tiedetoimikunnan laatii säätiön hallitukselle vuosittain esitykset Emil ja Lempi Hietasen rahastosta myönnettävistä stipendeistä.Tiedetoimikunnan puheenjohtajana toimii Helsingin yliopiston kansatieteen oppiaineen yliopistonlehtori, FT Tiina Suopajärvi.