Seurasaarisäätiön
Emil ja Lempi Hietasen rahasto
Huvila 3, Seurasaari
00250 Helsinki


HAKEMUS kansatieteelliseen tutkimukseen Suomessa
ANSÖKAN för etnologisk forskning i Finland
APPLICATION for a grant of ethnological research in Finland
HAKIJA / SÖKANDE / APPLICANT
Hakijan nimi / Sökandes namn / Applicants name
Kotikunta / Bostadsort / Municipality of residence
Yhteisön yhteyshenkilö / Sammanslutningens kontaktperson / Contact person
Yhteisön rekisteritunnus / Register nummer / Registration number
Lähiosoite / Address / Address
Postinumero / Postnummer / Postal code
Postitoimipaikka / Postanstalt / Post office
Sähköpostiosoite / E-post / e-mail
Puhelin / Telefon / Phone number

TUTKIMUSSUUNNITELMA / FORSKNINGSPLAN / A RESEARCH PLAN
Tutkimuksen nimi / Namnet av forskning / Name of the research
Tutkimuksen alkamis- ja päättymisaika / Början och slutning av forskning / Application period
Haettava määrä euroina / Belopp som söks i euro / Grant in euros
Apurahan käyttötarkoitus / Ändamål / Purpose of the research
Pro gradu / Magisteruppsats / Master's thesis
Väitöskirja / Doktorsavhandling / Doctoral thesis
Post doc / Post doc / Post doc
Julkaisu / Publikation / Publication
Muu tutkimus / Annan forskning / Other research
Haen tutkimusapurahaa / Jag söker stipendium för forskning / Apply for a research
Haen tutkijahuonestipendiä / Jag söker residensstipendium / Apply for the researcher office grant 6 kk / 6 månad / 6 months 12 kk / 12 månad / 12 months

Haen tutkimusstipendiä / Jag söker stipendium för forskning / I apply grant for the office facilites
Tutkimussuunnitelman tiivistelmä / Jag söker stipendium för forskning / Abstract
Tutkijan status / Status av forskande / Status of the applicant
Opiskelija / Studerande / Student
Virkatyö / I tjänsten / Emplyee
Vapaa tutkija / Fri forskare / Freelancer
Rahoitussuunnitelma / Kostnadsförslag / Funding plan
Samaan tutkimukseen jo saadut apurahat / Stipendium som sökande har redan mottagit / Earlier grants for the same research
Tutkimuksen tekopaikka / Forskningställe / Place of the research
LIITTEET / BILAGOR / ATTACHMENTS

Lisää tiedosto / Lägg filen / Add file:

Tiedostomuodot: word/doc(x), rtf, excel/xls(x) ja pdf ovat sallittuja / Du kan använda datafiler word/doc(x), rtf, excel/xls(x) och pdf / You can use file format word/doc(x), rtf, excel/xls(x) and pdf

Lisää hakemukseen liitetiedostot ja tämän jälkeen klikkaa "Lähetä hakemus" -painiketta. / Lägga filen här och klicka sedan trycknappen "Skicka ansökning".

Annan suostumukseni henkilötietojeni käyttöön. / I give my consent to the use of my personal information. / Jag ger mitt samtycke till användningen av mina personuppgifter.

Klikkaamalla LÄHETÄ HAKEMUS allekirjoitat hakemuksen / När du klickar nappen "Skicka ansökning", signerar du undersökning / When you click SEND APPLICATION, you sign also the Application.


OHJEET

Oma hakemuksesi liitteineen lähetetään Sinulle ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen kun klikkaat [LÄHETÄ HAKEMUS] -nappia.

Rahastosta myönnetään apurahoja Suomessa tehtävään suomalaiseen kansatieteelliseen tutkimukseen tai tutkimusten julkaisuun.

Apurahoja myönnetään kansatieteen oppiaineessa tehtäviin tutkimukseen tai tutkijoille, joilla on kansatieteen oppiaineesta saatu oppiarvo.

Apuraha voidaan myöntää myös pro gradu -tutkimukseen.

Apurahoja myönnetään tutkimustyön lisäksi myös tutkimukseen liittyviin kuluihin tai muihin hankintoihin.

Hakemuksia otetaan vastaan suomen, ruotsin ja englannin kielillä.

Suosituksia ei tarvita.

Hakemusaineisto tulee ladata kerralla

Tiedustelut arkisin klo 12 - 16, puh. 040 649 3040.Yhteistyössä


Seurasaarisäätiö, Huvila 3, Seurasaari, 00250 Helsinki
toimisto(at)seurasaarisaatio.fi
+358 (0)40 649 3040

© 2021 Seurasaarisäätiö
Powered by: NettiSite