Tue toimintaamme - tee lahjoitus!

Seurasaari on yksi Helsingin kaupunkimatkailun kärkikohteista ja näyttävä osa kansallista kulttuuriamme. Meilahteen ja sen kartanoon läheisesti kuulunut Seurasaari on kansainvälisesti merkittävä kulttuurikohde, jossa yhdistyvät luontevalla tavalla suomalainen luonto, elävä kulttuuriperintö ja kaupunkihistoria. Seurasaari on yksi merellisen pääkaupunkimme lähisaarista, jossa voi istahtaa penkeille tai kallioisille näköalapaikoille, kuunnella lintujen viserrystä ja nauttia rahoittavasta luontokokemuksesta museokäynnin lomassa. Seurasaari on myös lapsiperheiden käyntikohde, suosittu lenkkeilypuisto ja muistamisen paikka, jossa omien juurien tunnistaminen koetaan tärkeäksi.

Voidaksemme tuottaa elävään kulttuuriperintöön pohjautuvia tapahtumia Seurasaaressa, tarvitsemme Sinunkin apuasi.

Seurasaarisäätiö on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen yhteisö, jolle lahjoitetut varat käytetään lyhentämättömänä Seurasaaren hyväksi. Säätiö perustettiin 18.4.1956 valtionarkeologin työhuoneessa Kansallismuseossa, jossa säädekirjan allekirjoittivat valtionarkeologi C. A. Nordman, filosofian tohtori Toivo Vuorela, dosentti Niilo Valonen ja mainospäällikkö Matti Perkoila. Todistajina toimivat Ulkomuseon intendentti Hilkka Vilppula ja filosofian maisteri Auvo Hirsjärvi.

Seurasaarisäätiö jatkaa Suomen Muinaismuistoyhdistyksen asettaman toimikunnan työtä Seurasaaren museotoiminnan hyväksi ja juhannusjuhlan järjestämiseksi. Jo ensimmäisen juhannusjuhlan tuotolla hankittiin museon vartijoille kansanpukuja ja tuotettiin kotieläimiä Niemelän torpan pihamaalle. Tämän jälkeen säätiö on tuottanut museo-oppaita, järjestänyt tutkimusretkiä ja seminaareja sekä harjoittanut kansatieteellisestä kysely- ja keruutoimintaa. Merkittävin hankkeista on ollut kylätutkimushanke, jossa tutkijoiden ja taiteilijoiden avulla dokumentoitiin 33 kylää eri puolilla Suomea lähes kymmenen vuoden ajan.

Nykyisin kädenjälkemme näkyy tapahtumissa, joissa aineeton ja aineellinen kulttuuriperintö ja perinteiseksi ymmärretty elämäntapa toimivat sisällöllisinä innoittajina. Juhannusjuhlan lisäksi kansantanssien ja kansanmusiikin edistäminen sekä kansallispukujen käytön vaaliminen ovat osa tätä työtä. Toimintamme kohderyhmiä ovat lapsiperheet, vapaa-ajan viettäjät ja kansainväliset kulttuuriperinnöstä kiinnostuneet matkailijat. Tavoitteittemme toteuttamiseksi teemme säännöllistä yhteistyötä tutkijoiden ja opiskelijoiden, harrastajien ja taiteilijoiden sekä perinnejärjestöjen ja tutkimuslaitosten kanssa. Yhteisöllisyys, osallisuus ja kansantaiteen moninaisuus ovat keskeisiä arvojamme.

Otamme kiitollisuudella vastaan lahjoituksia tai testamentteja keräyksen aikana. Säätiön yhteyteen voidaan myös perustaa lahjoittajan nimeä kantava rahasto. Lahjoituksen voi tehdä rahankeräystilille Nordea IBAN FI43 1228 3000 0779 64.

Yritykset ja muut yhteisöt voivat vähentää vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron lahjoituksen tulostaan verotuksessa (Verohallinnon 25.1.2018 päätösnumero P0012965106).

Helsingin poliisilaitoksen rahankeräyslupa RA/2019/630 on myönnetty Seurasaarisäätiölle 1.8.2019. Lupa on voimassa 15.8.2019–14.8.2021 Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Lahjoitusvarat käytämme juhannusjuhlan järjestämiseksi.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Aila Nieminen, aila.nieminen(at)seurasaarisaatio.fi tai 040 649 3040.

 

 

Yhteistyössä


Seurasaarisäätiö, Huvila 3, Seurasaari, 00250 Helsinki
toimisto(at)seurasaarisaatio.fi
+358 (0)40 649 3040

© 2021 Seurasaarisäätiö
Powered by: NettiSite