T U E  S E U R A S A A R I S Ä Ä T I Ö N  T O I M I N T A A
- tee lahjoitus suomalaisen kulttuuriperinnön hyväksi!

Seurasaarisäätiö on saanut rahankeräysluvan Seurasaaressa tapahtuvaa lipaskeräystä ja keräystiedotusta varten.

Voit tehdä lahjoituksen Seurasaarisäätiön rahankeräystilille (tiedot alla) tai lähettämällä joulu- tai juhannustervehdyksen e-kortilla

Seurasaari on yksi Helsingin kaupunkimatkailun kärkikohteista ja näyttävä osa kansallista kulttuuriamme. Meilahteen ja sen kartanoon läheisesti kuulunut saari on kansainvälisesti merkittävä kulttuurikohde, jossa yhdistyvät luontevalla tavalla suomalainen luonto, elävä kulttuuriperintö ja kaupunkihistoria. Seurasaari on yksi merellisen pääkaupunkimme lähisaarista, jossa voi istahtaa penkeille tai kallioisille näköalapaikoille, kuunnella lintujen viserrystä ja nauttia rahoittavasta luontokokemuksesta museokäynnin lomassa. Seurasaari on myös lapsiperheiden käyntikohde, suosittu lenkkeilypuisto ja muistamisen paikka, jossa omien juurien tunnistaminen koetaan tärkeäksi. Voidaksemme tuottaa elävään kulttuuriperintöön pohjautuvia tapahtumia Seurasaaressa, tarvitsemme Sinunkin apuasi.

Seurasaarisäätiö on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen yhteisö, jolle lahjoitetut varat käytetään lyhentämättömänä Seurasaaren hyväksi. Säätiö perustettiin 18.4.1956 valtionarkeologin työhuoneessa Kansallismuseossa, jossa säädekirjan allekirjoittivat valtionarkeologi C. A. Nordman, filosofian tohtori Toivo Vuorela, dosentti Niilo Valonen ja mainospäällikkö Matti Perkoila. Todistajina toimivat Ulkomuseon intendentti Hilkka Vilppula ja filosofian maisteri Auvo Hirsjärvi.

Säätiö jatkaa Suomen Muinaismuistoyhdistyksen asettaman toimikunnan työtä Seurasaaren museotoiminnan hyväksi ja juhannusjuhlan järjestämiseksi. Sääntöjen mukaista tehtävää on kunnioitettu alusta asti. Jo ensimmäisen juhlan tuotolla hankittiin museon vartijoille kansanpukuja ja tuotettiin kotieläimiä Niemelän torpan pihamaalle. Säätiö on lisäksi tuottanut museo-oppaita, järjestänyt tutkimusretkiä ja seminaareja sekä harjoittanut kansatieteellisestä kysely- ja keruutoimintaa. Merkittävin hankkeista on ollut kylätutkimushanke, jossa tutkijoiden ja taiteilijoiden avulla dokumentoitiin 33 kylää eri puolilla Suomea lähes kymmenen vuoden ajan.

Nykyisin säätiön kädenjälki näkyy tapahtumissa, joissa aineeton ja aineellinen kulttuuriperintö ja perinteiseksi ymmärretty elämäntapa toimivat sisällöllisinä innoittajina. Kansantanssien edistäminen ja kansallispukujen käytön vaaliminen ovat yksi osa tätä työtä. Toiminnan kohderyhminä ovat lapsiperheet, vapaa-ajan viettäjät ja kansainväliset kulttuuriperinnöstä kiinnostuneet matkailijat. Tavoitteidensa toteuttamiseksi säätiö tekee säännöllistä yhteistyötä tutkijoiden ja opiskelijoiden, harrastajien ja taiteilijoiden sekä perinnejärjestöjen ja tutkimuslaitosten kanssa. Yhteisöllisyys, osallisuus ja kansantaiteen moninaisuus ovat säätiön keskeisiä arvoja.

Seurasaarisäätiö vastaanottaa kiitollisuudella lahjoituksia tai testamentteja keräyksen aikana. Säätiön yhteyteen voidaan perustaa myös lahjoittajan nimeä kantava rahasto. Yritykset ja muut yhteisöt voivat vähentää vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron lahjoituksen tulostaan verotuksessa (Verohallinnon päätös 25.1.2018/Päätösnumero P0012965106). Lahjoituksen voi tehdä rahankeräystilille Nordea IBAN FI43 1228 3000 0779 64.

Helsingin poliisilaitoksen rahankeräyslupa RA/2018/541 on myönnetty Seurasaarisäätiölle 1.6.2018. Lupa on voimassa 23.6.2018-22.6.2019 Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Lahjoitusvarat käytetään Seurasaaren hyväksi ja juhannusjuhlan järjestämiseksi.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Aila Nieminen, aila.nieminen(at)seurasaarisaatio.fi
tai 040 649 3040.