Helsingin Matkailusäätiö edistää ja kannustaa matkailua erityisesti Helsingin seudulla. Se auttaa tuottamaan ja levittämään alan tutkimustietoa, sekä jakaa stipendejä, apurahoja ja tunnustuspalkintoja.
Vuoden 2021 Helsinki Travel Award -tunnustukset jaettiin eilen ja yksi tunnustuksista tuli Seurasaarelle.

Kesällä 2021 Helsingin matkailusäätiö teetti tutkimuksen kaupunkilaisten asenteista matkailuun. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat yli 15-vuotiaat helsinkiläiset ja siihen osallistui 1 057 henkilöä.
Vastaajista 87 % ilmoitti viihtyvänsä Helsingissä ja piti luonnon läsnäoloa kaupungissa huomionarvoisena. Lähes puolet tutkimukseen osallistujista oli valmis vähentämään matkustamistaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Helsingin matkailun avainsanoina vastaajat pitivät seuraavia määreitä: kaunis, monipuolinen, turvallinen, pieni, luonnonläheinen ja puhdas.

Tutkimuksen tulokset ja avainsanat tukevat Seurasaarelle myönnettyä tunnustusta. Merellinen Seurasaari kansanpuistoineen ja ulkomuseoineen on ainutkertainen ja monipuolinen matkailukohde, jossa voi tutustua lähiluontoon, elävään kulttuuriperintöön ja talonpoikaisen Suomen rakennuskulttuuriin. Lähes kahden vuoden ajan kestänyt poikkeuksellinen aika onkin merkittävällä tavalla tuonut Seurasaarta lähemmäksi kaupunkilaisten arkea. Näyttäisi siltä, että Seurasaari on ja pysyy helsinkiläisten sydämissä.

Seurasaaresta Uudessa Suomettaressa 15.7.1913 julkaistu kirjoitus: ”Joka kesä, oikeastaan joka pyhä kesässä, pitäisi sille Helsingin yleisölle, joka ei tahdo tietää, mihinkä kesäisen pyhäpäivänsä käyttäisi, yhä uudelleen muistuttaa, että aivan kaupungin ääressä, 10 minuutin laivamatkan päässä, on vuosi vuodelta yhä ihanammaksi käyvä Seurasaari. Suuri osa yleisöstä, niin >>herroihin>> kuin >>kimeiniin kansaan>> kuuluvasta, sen jo tietää, ilahduttavan moni” pitänee siten paikkansa tänäkin päivänä.

Tervetuloa Seurasaareen!