Säätiö

Seurasaarisäätiö

Yhteystiedot

Toimisto

Seurasaarisäätiön toimisto on avoinna arkisin klo 9.00–16.00. Tapaaminen on hyvä kuitenkin sopia etukäteen. Seurasaarisäätiö, Huvila 3, Seurasaari, 00250 Helsinki, toimisto(at)seurasaarisaatio.fi, puh. 040 649 3040.

Toiminnanjohtaja Aila Nieminen, puh. 040 649 3040, sähköposti: etunimi.sukunimi (at) seurasaarisaatio.fi

Assistentti Riikka Vilén, puh. 040 649 3040, sähköposti: etunimi.sukunimi (at) seurasaarisaatio.fi

Seurasaarisäätiön tarkoituksena on Seurasaaren museotoiminnan tukeminen ja tämän toteuttamiseksi säätiö tukee kansatieteellistä tutkimus- ja julkaisutoimintaa, edistää suomalaista aineettoman ja aineellisen kulttuuriperinnön tutkimusta ja tunnetuksi tekemistä, järjestää suomalaisen kulttuuriperinnön ominaisluonnetta kuvaavia esityksiä ja toimintoja, edistää muuta Seurasaareen sopivaa suomalaiseen kulttuuriperintöön liittyvää toimintaa sekä ylläpitää kokoelmia ja järjestää näyttelytoimintaa.

Vuonna 1956 perustetun säätiön tekemä työ näkyy tapahtumissa, joissa suomalainen kulttuuriperintö ja perinteiseksi ymmärretty elämäntapa toimivat sisällöllisinä innoittajina. Toteutustavat tilaisuuksissa ovat luovia, yllätyksellisiä ja monipuolisia intiimeistä tanssi- ja soittoesityksistä ja seminaareista suureen yhteisölliseen vuotuisjuhlaan, Juhannusvalkeisiin. Toiminnan kohderyhminä ovat niin helsinkiläiset vapaa-ajan viettäjät kuin kotimaiset ja kansainväliset matkailijat. Tavoitteidensa toteuttamiseksi säätiö tekee yhteistyötä tutkijoiden ja opiskelijoiden, harrastajien ja ammattitaiteilijoiden sekä perinnejärjestöjen ja oppilaitosten kanssa. Yhteisöllisyys, osallisuus ja suomalaisen kulttuuriperinnön moninaisuus ovat keskeisiä arvoja säätiön toiminnassa.

Seurasaarisäätiön säännöt

Olemme Säätiöt ja rahastot ry:n jäsen ja noudatamme Hyvää säätiötapaa.

Tietosuoja Seurasaarisäätiössä

Hallitus 2024

Hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joista kolme on Helsingin kaupungin nimeämiä, yksi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran, yksi Helsingin yliopiston (kansatiede), yksi Suomen muinaismuistoyhdistyksen ja yksi Seurasaarisäätiön nimeämä.

Puheenjohtaja Sakari Katajamäki, toimituspäällikkö, dosentti

Sebastian Franckenhaueser, Product Manager

Johanna Heinonen-Kemppi, BrainIT, LAB ammattikorkeakoulu

Karla Loppi, neuvolaterveydenhoitaja, teatteritieteen maisteri

Sanna-Maria Pakkanen, filosofian maisteri

Piia Pasanen, filosofian maisteri

Anna Rauhala, filosofian tohtori

Tiedetoimikunta

Seurasaarisäätiön tiedetoimikunta koostuu yliopistojen ja museoiden edustajista, joiden oppialaan ja asiantuntemukseen kuuluu kansatieteellinen tutkimus ja tutkimusten ohjaus. Tiedetoimikunta laatii säätiön hallitukselle vuosittain esitykset Emil ja Lempi Hietasen rahastosta myönnettävistä stipendeistä.

Seurasaarisäätiön toimitteissa on ilmestynyt seuraavat julkaisut:

1. Uusimman ajan etnologinen tutkimus taajamissa ja kylissä. Seminaari 4.-8.2.1974.
Toimituskunta: Niilo Valonen, Matti Perkoila. Toimittaja: Pirkko Kovalainen. Helsinki 1974.

2. Kulttuurityylien ja muotien kansanomaistuminen. Seminaari 10.-14.2.1975.
Toimituskunta: Niilo Valonen, Matti Perkoila. Toimittajat: Leena Sammallahti, Leena Hakli, Timo Niiranen. Kuvien taitto: Taina Rasi. Helsinki 1976.

3. Puurakennukset, historia, tutkimus ja suojelu. Seminaari 9.-12.2.1976. Toimituskunta: Niilo Valonen, Matti Perkoila ja Ossian von Konow.

4. Talo ja perhe. Symposiumi 26.3.1979 Helsinki. Toimituskunta: Niilo Valonen, Bo Lönnqvist. Toimittaja: Päivyt Niemeläinen. Helsinki 1980.

5. Temaattinen elämäkerta etnologisena ja museaalisena tutkimusmenetelmänä. Seminaari 19.3.1982.
Helsinki. Toimittaja: Päivyt Niemeläinen-Amin. Helsinki 1983.

6. Niilo Valonen. Muinaisrunoja Itä-Karjalan kalliopiirroksissa. 1985. Valosen keskenjääneen käsikirjoituksen ja muistiinpanojen pohjalta julkaisun ovat laatineet painokuntoon FM Päivyt Niemeläinen-Amin ja FT Leena Sammallahti.

7. Emil Hietanen. Merimiehestä mesenaatiksi. Nieminen, Aila (toim.). 2007.

8. Aineen taikaa. Näkyvän ja näkymättömän kulttuurin jäljillä 2011. Toimittaneet Aila Nieminen, Pia Olsson, Helena Ruotsala, Katriina Siivonen. Ethnos-toimite 15.  

9. Nieminen, Aila (toim.) 2014, Seurasaaren kansanpuisto

10. Nieminen, Aila & Taneli, Eskola (toim,) 2016, Seurasaari. Puisto meren syleilyssä.

11. Rajaamatta. Etnologisia keskusteluja. Hannaleena Hieta, Aila Nieminen, Maija Mäki, Katriina Siivonen ja Timo J. Virtanen (toim.). Ethnos-toimite 20. Turku 2017.

Ota yhteyttä

2 + 12 =

Seurasaarisäätiö

Huvila 3, Seurasaari, 00250 Helsinki

toimisto@seurasaarisaatio.fi
+358 40 649 3040