Säätiö

Seurasaarisäätiö

Yhteystiedot

Toimisto

Seurasaarisäätiön toimisto on avoinna arkisin klo 9.00–16.00. Tapaaminen on hyvä kuitenkin sopia etukäteen. Seurasaarisäätiö, Huvila 3, Seurasaari, 00250 Helsinki, toimisto(at)seurasaarisaatio.fi, puh. 040 649 3040.

Toiminnanjohtaja Aila Nieminen, puh. 040 649 3040, sähköposti: etunimi.sukunimi (at) seurasaarisaatio.fi

Assistentti Riikka Vilén, puh. 040 649 3040, sähköposti: etunimi.sukunimi (at) seurasaarisaatio.fi

Seurasaarisäätiön tarkoituksena on Seurasaaren museotoiminnan tukeminen ja tämän toteuttamiseksi säätiö tukee kansatieteellistä tutkimus- ja julkaisutoimintaa, edistää suomalaista aineettoman ja aineellisen kulttuuriperinnön tutkimusta ja tunnetuksi tekemistä, järjestää suomalaisen kulttuuriperinnön ominaisluonnetta kuvaavia esityksiä ja toimintoja, edistää muuta Seurasaareen sopivaa suomalaiseen kulttuuriperintöön liittyvää toimintaa sekä ylläpitää kokoelmia ja järjestää näyttelytoimintaa.

Vuonna 1956 perustetun säätiön tekemä työ näkyy tapahtumissa, joissa suomalainen kulttuuriperintö ja perinteiseksi ymmärretty elämäntapa toimivat sisällöllisinä innoittajina. Toteutustavat tilaisuuksissa ovat luovia, yllätyksellisiä ja monipuolisia intiimeistä tanssi- ja soittoesityksistä ja seminaareista suureen yhteisölliseen vuotuisjuhlaan, Juhannusvalkeisiin. Toiminnan kohderyhminä ovat niin helsinkiläiset vapaa-ajan viettäjät kuin kotimaiset ja kansainväliset matkailijat. Tavoitteidensa toteuttamiseksi säätiö tekee yhteistyötä tutkijoiden ja opiskelijoiden, harrastajien ja ammattitaiteilijoiden sekä perinnejärjestöjen ja oppilaitosten kanssa. Yhteisöllisyys, osallisuus ja suomalaisen kulttuuriperinnön moninaisuus ovat keskeisiä arvoja säätiön toiminnassa.

Seurasaarisäätiön säännöt

Olemme Säätiöt ja rahastot ry:n jäsen ja noudatamme Hyvää säätiötapaa.

Tietosuoja Seurasaarisäätiössä

Hallitus 2023

Hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joista kolme on Helsingin kaupungin nimeämiä, yksi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran, yksi Helsingin yliopiston (kansatiede), yksi Suomen muinaismuistoyhdistyksen ja yksi Seurasaarisäätiön nimeämä.

Puheenjohtaja Sakari Katajamäki, toimituspäällikkö, dosentti

Sebastian Franckenhaueser, Product Manager

Johanna Heinonen-Kemppi, BrainIT, LAB ammattikorkeakoulu

Karla Loppi, neuvolaterveydenhoitaja, teatteritieteen maisteri

Sanna-Maria Pakkanen, filosofian maisteri

Piia Pasanen, filosofian maisteri

Anna Rauhala, filosofian tohtori

Tiedetoimikunta

Seurasaarisäätiön tiedetoimikunta koostuu yliopistojen ja museoiden edustajista, joiden oppialaan ja asiantuntemukseen kuuluu kansatieteellinen tutkimus ja tutkimusten ohjaus. Tiedetoimikunta laatii säätiön hallitukselle vuosittain esitykset Emil ja Lempi Hietasen rahastosta myönnettävistä stipendeistä.

Ota yhteyttä

2 + 5 =

Seurasaarisäätiö

Huvila 3, Seurasaari, 00250 Helsinki

toimisto@seurasaarisaatio.fi
+358 40 649 3040