Turun yliopistossa on käynnissä muutosneuvottelut, jotka pahimmassa tapauksessa johtaisivat etnologian oppiaineen lakkauttamiseen. Aihe on huolestuttava kaikkien kansallisten tieteiden parissa työskentelevien parissa. Myös Seurasaarisäätiön hallitus on lausunut huolestuneen kannanottonsa etnologian professuurin puolesta.

Kansatieteilijöiden ja museomiesten vuonna 1956 perustama Seurasaarisäätiö ammentaa toimintaansa aineksia suomalaisesta kulttuuriperinnöstä ja etnologian tutkimuksesta. Säätiö toimii Helsingissä Seurasaaren ulkomuseon tukijärjestönä harjoittaen kulttuuriperintöön liittyvää toimintaa. Säätiö harjoittaa lisäksi tutkimus- ja julkaisutoimintaa sekä jakaa tutkijoille ja opiskelijoille Emil ja Lempi Hietasen rahastosta vuosittain stipendejä kansatieteelliseen tutkimukseen Suomessa.

Seurasaarisäätiön yhteistyö Turun yliopiston etnologian oppiaineen kanssa on ollut pitkäjänteistä ja antoisaa. Oppiaineen professorit, tutkijat ja opiskelijat ovat olleet yhteisöllemme suurena apuna kansallisen kulttuurin vaalimisessa ja sen näkyvyyden edistämisessä. Yhteistyössä oppiaineen lukuisten asiantuntijoiden kanssa olemme julkaisseet kansatieteellisiä teoksia, kuten muun muassa Suomalainen kylä, Aineen taikaa ja Rajaamatta. Turun yliopiston etnologian oppiaineen edustajia osallistui myös yhteen pitkäaikaisimmista tutkimushankkeeseemme, Seurasaarisäätiön kylätutkimukseen, jossa tehtiin kenttätyötä 33 kylässä eri puolilla Suomea.

On kovin lyhytnäköistä suunnitella professuurin lakkauttamista. Sen seuraukset näkyisivät yhteiskunnassamme hyvin laaja-alaisesti.

Aila Nieminen